تعرفه های بازاریابی تلفنی و حضوری:

برای هر مرتبه مراجعه حضوری و تماس تلفنی مبلغ:5000 هزار تومان
برای دو مرتبه مراجعه حضوری و دو مرتبه تماس تلفنی مبلغ:8000 هزار تومان
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر