تعرفه های خدمات بازاریابی تلفنی در شهر ها توسط اپراتور درگاه تبلیغات:

برای هر تماس تا 5 دقیقه : مبلغ 1000 تومان
برای هر تماس تا 10 دقیقه : مبلغ 1500 تومان
برای هر تماس تا 15 دقیقه : مبلغ 2000 تومان
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر