• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

كلمه فروتل چه معنايي دارد؟


كلمه فروتل چه معنايي دارد؟

 

فروتل مخفف دو كلمه فروشگاه و تلفن مي باشد.

dargah-tabligh-va-forosh-frotelبا توجه به اينكه در عصر دانش و  ارتباطات هستيم و تلفن نيز از نمادهاي اصلي اين عصر مي باشد كه شيوه ارتباطات و كسب و كارها را متحول نموده است و از طرفي فروشگاه نيز حلقه اتصال كسب و كارها با مشتريان است لذا فروتل با تركيب اين دو اسم قصد تداعي اين موضوع است كه در عصر حاضر شيوه كسب و كارها تغيير يافته و بايستي كسب و كارها هماهنگ با عصر جديد تغيير يابند تا بقاء و توسعه آن تضمين گردد.

فروتل با پياده سازي تجارت الكترونيك بومي و متناسب با امكانات و محيط كسب و كار ايران توانسته است كسب و كار سنتي و مدرن را با هم تلفيق نمايد و به صورت مستمر در فازبندي جامع در طي ۵ سال آينده تحول بزرگي در اين زمينه ايجاد خواهد شد.

علت مقاومت كسب و كارهاي سنتي با تغيير:

اكثر كسب و كارهاي ايران برمبناي تجربه و به صورت سنتي اداره مي شود و غالبا كارهاي خود را بدون تغيير و بر پايه آنچه از گذشتگان خود آموخته اند دنبال مي كنند و در مقابل تكنولوژي هاي جديد مقاومت نشان مي دهند و تصور مي كنند رونق امروز خود را مي توانند با همان شيوه هاي قديم و سنتي در آينده نيز ادامه دهند و شاهد ورشكستگي و از دست دادن بازار همكاران و رقباي خود هستند ولي علت اين موضوع را به صورت ريشه اي بررسي نمي كنند و تصور مي كنند اين اتفاق هيچ گاه براي آنها اتفاق نخواهد افتاد.

پايبندي بر روشهاي قديمي باعث شده تا در مقابل توسعه كسب و كارهاي خود با شيوه هاي مدرن مقاومت نمايند و تصور مي كنند تجارت الكترونيك و فناوري هاي اطلاعاتي يعني اينكه يك سايت و ايميل راه اندازي كنند و در كارت ويزيت خود قرار دهند يا در پيشرفته ترين حالت آن امكان خريد آنلاين را فراهم كنند كه معمولا به دليل اينكه سيستم مناسبي براي اينكار آماده نمي كنند صرفا هزينه طراحي سايت و پشتيباني و وقتي كه براي اينكار گذاشته اند را متضرر شده و آورده خاصي از آن نخواهند داشت و اين تجريه بد از كاري كه تصور مي كنند در اين جهت برداشته اند باعث افزايش مقاومت آنها در مقابل تغيير مي شود.

 

راهكار فروتل:

فروتل مجموعه قوي شامل صدها نيروي متخصص در اين حوزه مي باشد كه ساليان زيادي را در اين عرضه به صورت حرفه اي كار كرده اند و راه كارهاي مختلفي در اختيار كسر و كارها قرار داده است كه در قالب درگاه تبليغات و درگاه فروش به صورت پنلي منسجم و پكپارچه در اختيار كسب و كارها قرار گرفته است و صفر تا صد شعبه مدرن كسب و كار را مي توانند در فروتل انجام دهند بدون اينكه وقت و هزينه اي را قبل از اينكه آورده اي براي كسب و كارها داشته باشند بپردازند.

لینک منبع از سایت فروتل

    بازگشت به راهنمای جامع درگاه تبلیغات فروتل در اصفهان