• ثبت نام فروشنده
 • ورود همكار تبليغاتي
 • ثبت نام همكار تبليغاتي
 • رهگيري سفارش

آشنايي با بخش سفارشات درگاه فروش (فروتل)


آشنايي با بخش سفارشات درگاه فروش (فروتل)

نماي كلي درگاه فروش ايران (فروتل)

1همانطوريكه در عكس فوق مشاهده مي نماييد درگاه فروش ايران (فروتل) از ۱۱ بخش اصلي تشكيل شده است كه در ادامه به تفضيل بخش ۱ كه مربوط به سفارشات است آموزش داده مي شود.

دانلود PDF فايل آموزشي درگاه تبليغات ايران (فروتل)1-1

۱- سفارشات

بخش سفارشات اصلي ترين بخش در درگاه فروش مي باشد كه روزانه فروشنده با اين بخش سروكار دارد و از سفارش گيري تا چاپ فاكتور و بسته بندي و ارسال و رهگيري مرسولات و وضعيت آنها و ادغام يا انتقال سفارش يا وگذاري آن در اين بخش در اختيار فروشندگان قرار مي گيرد.

همانطوريكه در عكس مقابل مشاهده مي نماييد بخش سفارشات شامل ۱۲ بخش مي باشد كه  شامل:

 • وضعيتهاي سفارشات: شامل معلق، آماده به ارسال، ارسال شده، وصول شده، برگشتي و انصرافي
 • امكانات جانبي سفارشات: شامل ادغام سفارشات، واگذاري سفارشات
 • ثبت سفارشات جديد به صورت تكي يا گروهي
 • جستجوي سفارش به صورت سريع يا پيشرفته
 • چاپ فاكتور به صورت تكي و يا گروهي


تشريح وضعيت سفارشات:

۱- وضعيت معلق: سفارشات جديد در اين بخش نمايش داده مي شود و امكان ويراش و تغيير وضعيت دارد و امكانات متعدد گزارش گيري و حالتهاي مختلف ارسال و پرداخت در آن وجود دارد كه در تصوير زير قابل مشاهده است:

1-1-1

در سفارش اول نقدي تاييد شده است كه امكان تغيير وضعيت آن به درحال آماده سازي، آماده ارسال، ارسال شخصي و انصرافي وجود دارد كه با تيك زدن هر گزينه و فشردن دكمه تغيير وضعيت از معلق خارج و به وضعيت جديدي كه انتخاب كرده ايد وارد مي شود.

سفارش دوم نوع پرداخت نقدي است ولي مشتري وجه را پرداخت نكرده و امكان تغيير وضعيت در آن تا مشخص شدن وضعيت پرداخت بسته مي باشد كه مي تواند مشتري در رهگيري سفارش ادامه پرداخت آنلاين خود را تكميل نمايد و مانند سفارش اول تاييد شده شود و ارسال نماييد و يا وجه به طريق ديگري از مشتري دريافت و فروشنده با فشردن دكمه تاييد سفارش نقدي وجه را از حساب جاري يا پس انداز خود كسر و نقدي تاييد شده گردد و ارسال نمايد و يا ويرايش سفارش را زده و نوع پرداخت وجه را از نقدي به پستي تبديل كرده تا مانند سفارش سوم ارسال و در محل وجه پس از تحويل از مشتري دريافت شود.

۲- آماده به ارسال: سفارش آماده به ارسال از معلق توسط فروشنده ثبت مي شود و اعلام آمادگي فروشنده به پست براي جمع آوري سفارشات مي باشد، كه پست موظف است از زمان آماده به ارسال شدن ظرف حداكثر ۲۴ ساعت ارسالي آنرا ثبت نمايد و فروشنده مي تواند عصر روز قبل از ارسال آماده به ارسال بزند و سفارشات را در بسته بندي هاي مخصوص خريد اينترنتي پست بسته بندي كرده و فاكتور سفارشات را به صورت تكي از بخش آماده به ارسال يا به صورت گروهي از بخش چاپ گروهي كه در انتهاي بخش سفارشات پنل قرار دارد انجام دهيد. سه نوع چاپ بايد انجام گيرد كه ۲ فاكتور A5 سفارش كه بايد بر روي بسته الصاق شود، و آدرس گيرنده پرينت و در محل مناسب روي بسته الصاق شود و نهايتا ليست روزانه سفارشات كه روي A4 پرينت كرده ايد را پست مهر و امضاء كرده و رسيد تحويل به پست است كه بايد نزد خودتان نگهداري نماييد.

۳- ارسال شده: توسط سيستم حمل و نقل پس از تحويل سفارشات روزانه ثبت قبول (ارسالي) زده مي شود كه سفارش از آماده به ارسال خارج و به ارسالي وارد مي شود. وضعيتهاي مختلفي در ارسال شده وجود دارد كه مهمترين آنها پيش توزيعي و تاييد شده مي باشد. كه پيش توزيعي به معني تحويل شدن سفارش به مشتري است ولي هنوز وجه كالا توسط پست تسويه نشده كه معمولا وجوه دريافتي توسط پست به مركز استان و از آنجا با پست مستقيم تهران تسويه مي شود كه با فروتل تسويه حساب ميشود كه بين يك هفته تا ۱۰ روز طول مي كشد اين فرايند انجام شود و سفارشات تسويه شده در وضعيت تاييد شده قرار گرفته و ساعت ۲ صبح روز بعد به وصولي منتقل و مبلغ سفارشات به حساب جاري فروشنده اضافه مي گردد.

۴- سفارشات وصولي: وضعيت سفارش در وصولي به معني دريافت وجه از مشتري و اضافه شدن به حساب جاري فروشنده مي باشد كه هفته اي دو مرتبه يكشنبه و چهارشنبه مبالغي كه به حساب جاري اضافه مي شود و در ستون مانده جاري نمايش داده مي شود تسويه مي شود كه در بخش محاسبه واريزي آينده نيز اين مبلغ كه بايد در نوبت واريز تسويه شود نمايش داده مي شود توجه نماييد اگر حساب بانك ملي نباشد بايد شماره كارت ساير بانكها اعلام نماييد كه ماهي يك مرتبه تسويه صورت مي گيرد

۵- سفارشات برگشتي: در صورتيكه مشتري در آدرس نباشد ۵ روز سفارش در مقصد باقي مانده و پيش برگشتي يا معطله ثبت مي شود و پست به مشتري تماس گرفته يا پيامك ارسال مي شود و از طرف فروتل هم در صورتيكه فروشنده تنظيم قالب پيامك اين بخش انجام باشد اطلاع رساني مي شود تا به نزديك ترين منطقه پستي آدرس خود مراجعه و با ارائه كارت شناسايي و شماره فاكتور سفارش آنرا تحويل بگيرد و پس از آن برگشت به مبدا انجام مي شود، دلايل ديگري مانند خودداري مشتري از تحويل سفارش كه معمولا به دليل تاخير در تحويل مرسوله رخ مي دهد، اشتباه بودن يا دقيق نبودن آدرس پستي نيز علاوه بر حضور نداشتن مشتري در آدرس مي تواند باعث برگشتي سفارش شود كه سفارش به مبدا كه شهر فروشنده است برگشت شده و تحويل فروشنده مي گردد و رسيد توسط پست دريافت مي شود و برگشتي نهايي پس از آن ثبت مي شود. همانطوريكه در شكل زير مشاهده مي كنيد واحد توزيع پيش برگشتي زده و واحد قبول (مبدا) برگشتي نهايي را ثبت مي كنند و ستون تاييديه توسط فروشنده زده مي شود كه به معني تحويل كالا از پست مي باشد كه فروشنده به اين وسيله مي تواند از تحويل شدن يا نشدن برگشتي ها مطمئن شود و در صورت عدم تحويل برگشتي ها از پست پيگيري توسط فروشنده و فروتل مي تواند انجام شود و پست به ازاي تحويل برگشتي ها رسيد نگهداري مي نمايد. گزينه هاي تماس و ارسال مجدد نيز براي اينكه فروشنده برگشتي ها را مجددا ارسال نمايد قرارداده شده و حالت گزارش دهي و يادداشت را براي اين بخش دارد.1-1-5 ۶- سفارشات انصرافي: در صورتيكه فروشنده نخواهد سفارشي را ارسال كند يا سفارش اشتباه و ناقص باشد و يا به هر دليلي ديگري بايستي در بخش سفارشات معلق گزينه انصراف را انتخاب و تغيير وضعيت را بزند. توجه نماييد سفارشاتيكه بازارياب داشته باشند آدمك زرد رنگي در كنار قيمت كالا نمايش داده مي شود كه در صورتيكه انصرافي را با دليل ناموجه انجام دهيد پورسانت بازارياب توسط فروتل از حساب جاري شما كسر و به حساب بازارياب واريز مي شود و بايستي دقت بيشتري در انصراف نموده و حتما محصولاتيكه موجودي آن تمام شده را سريعا در پنل فروشندگي خود غيرفعال نماييد يا موجودي آنرا صفر نماييد تا از ثبت سفارش خصوصا بازاريابي براي آن خودداري شود.


تاييد تلفني و پيامكي:

گزارشات متعددي در اين بخش و ساير وضعيتهاي سفارشات قابل مشاهده است از جمله وضعيت تاييد سفارشات است كه مي تواند از طريق پيامك و يا سيستم 1-1-2 بلافاصله با
ثبت سفارش به صورت تلفني يا پيامكي واقعي بودن سفارش بررسي و ثبت مي شود و ار ارسال سفارشات سركاري و اشتباه جلوگيري مي شود.

و سفارشات برگشتي را به صورت قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد.

كه از بخش تنظيمات كلي سفارشات مي توان تاييد تلفني يا پيامكي را فعال يا غير فعال نمود.


تشخيص سفارشات تكراري:

در گوشه پايين سمت چپ تشخيص سفارشات تكراري قرار دارد كه به كمك اين بخش مي توان سفارشات تكراري يا مشابه را بر اساس IP، بر اساس كالا و بر اساس اطلاعات سفارشات نمايش داده مي شود و از ارسال مرسولات تكراري خودداري مي شود.


ويرايش سفارش:

پس از ثبت شدن سفارشات توسط مشتري يا فروشنده مي تواند كليه بخشهاي سفارش را ويرايش كرد.

توجه نماييد فقط سفارش در وضعيت معلق قابليت ويرايش را دارد و در ساير وضعيتها نمي تواند ويرايش كرد.

همانطوريكه در عكس زير هم مشخص است مي توان روش پرداخت، مشخصات فردي مشتري و مشخصات آدرس ارسال و نوع ارسال و ارسال رايگان، وزن و هزينه كالا و بسته بندي، تخفيف و محتويات سفارش را تغيير داد و دكمه ثبت تغييرات را زد و اصلاح كرد

1-1-4

توجه: سفارشي كه به صورت نقدي خطا دار ثبت شده باشد را اگر بخواهيم انصراف بزنيم بايد اول ويرايش سفارش را بزنيد و نوع پرداخت آنرا از نقدي به پستي تبليغ كرد  كه البته تا يك ساعت پس از ثبت هر سفارش اجازه ويرايش بسته مي باشد كه احتمال دارد مشتري در اين بازه در حال پرداخت آنلاين وجه باشد و پس از يك ساعت اجازه ويرايش باز مي شود كه پس از تبديل سفارش از نقدي به پستي، پس از بازكردن مجدد بخش سفارشات معلق امكان تغيير وضعيت به آماده به ارسال يا انصراف و … وجود خواهد داشت.

ادغام سفارش: اين امكان براي يكي كردن سفارشات يك خريدار است كه مطابق عكس زير يكي از سفارشات مشتري را به عنوان اصلي در شماره فاكتور مرجع قرار دهيد  و مابقي را در كادر پايين آن قرار دهيد ، در صورتيكه شرايط ادغام رعايت شده باشد سفارشات مشتري ادغام مي شود كه شماره فاكتور مرجع باقي خواهد ماند، توجه نماييد از بخش ويرايش سفارش هم مي توانيد محصولاتي كه مشتري در چند سفارش ثبت كرده است را ثبت كنيد و مابقي سفارشات را انصراف نماييد و براي انتقال وجه آنها به بخش مالي فروتل پيام ارسال نماييد تا وجه منتقل گردد.1-1-6


واگذاري سفارش: امكاني در اختيار فروشنده است كه در صورتيكه به هر دليلي قادر به ارسال سفارشي نمي باشد به جاي اينكه انصراف بزند آنرا واگذار نمايد تا ساير فروشندگان آنرا ارسال نمايند.

براي اين منظور از بخش سفارشات معلق پايين سمت چپ امكانات بيشتر را بزنيد و واگذاري سفارش را كليك نماييد مطابق شكل زير1-1-7

و از كادري كه باز مي شود با تعيين كارمزد آنرا در ليست واگذاري قرار دهيد.1-1-8

پس از واگذار كردن سفارش در بخش ليست واگذاري من ظاهر شده و تا سه روز ساير فروشندگان مي توانند آنرا قبول و ارسال نمايند كه پس از وصولي شدن سفارش كارمزد به حساب شما واريز و مابقي با فروشنده اي كه ارسال كرده است تسويه مي شود.


بخش هاي ثبت سفارش و جستجوي سفارش ماهيت مشخصي دارند و نياز به توضيح نخواهند داشت


چاپ گروهي سفارش:

پس از اينكه سفارش را از معلق آماده به ارسال نماييد بايستي تا قبل از صبح روز بعد آماده به ارسال كردن سفارشات بسته بندي شده و فاكتور خورده آماده تحويل به مامور جمع آور باشد و در صورت آماده نبودن ثبت اشتباه در آماده به ارسال و يا عدم قبول توسط پست زده مي شود كه در صورت ثبت عدم قبول امكان ارسال مجدد سفارش هم فراهم نخواهد بود و بايد از كپي سفارش نسخه ي جديدي از سفارش در معلق ايجاد و آنرا آماده به ارسال كنيد و شماره فاكتور كاملا تغيير كرده  و نبايد از فاكتور قبلي استفاده نماييد.

مطابق عكس زير چاپ فاكتور و آدرس گيرنده و ليست سفارشات روزانه بايد پرينت شود.

1-1-9

همانطوريكه در عكس فوق مشخص است بدون هيچ تنظيمي با فشردن دكمه چاپ در سه نوع چاپ آخرين آماده به ارسال هايي كه در همان روز زده ايد را مي توانيد چاپ نماييد

 • ۲ عدد فاكتور A5 فاكتور چاپ نماييد و بر روي بسته الصاق مي نمايد به شكلي كه از بسته حين حمل جدا نشود كه در صورت جدا شدن امكان مفقودي سفارش افزايش مي يابد.
 • دومين نوع چاپ مربوط به آدرس گيرنده است كه بر روي هر برگه A5 آدرس گيرنده دو سفارش مي تواند ثبت شود
 • كل سفارشات آماده تحويل به پست نيز ليست كلي سفارشات روزانه است كه بر روي برگه A4 پرينت نماييد كه پست پس از تحويل سفارشات از شما بايستي پايين تمام صفحات ليست روزانه را مهر يا امضاء نمايد كه تا زمان تعيين تكليف تمامي سفارشات هر ليست حتما آنرا به عنوان رسيد تحويل سفارشات به پست نزد خود نگهداري نماييد.

در بخش سفارشات آماده به ارسال نيز امكان چاپ تكي فاكتور و آدرس گيرنده وجود دارد ولي توصيه نمي شود از اين بخش براي چاپ فاكتور استفاده نماييد و حتي اگر يك سفارش براي ارسال داشته باشيد بهتر است از بخش چاپ گروهي سفارشات استفاده نماييد

نكاتي در بخش چاپ فاكتور: امكان تنظيم عكس مهر فروشگاه در بخش چاپ گروهي وجود دارد كه براي فروشندگان پرفروش توصيه مي شود و ديگر نياز به مهر زدن تك تك فاكتورهاي چاپ شده را نخواهند داشت و در زمان چاپ فاكتور در محل مربوطه به مهر فروشگاه چاپ خواهد شد.

در صورتيكه فونت فاكتور بهم ريخته باشد حتما فونتهاي استاندارد فاكتور كه در بخش چاپ گروه اي را دانلود كرده و در بخش فونتهاي شاخه اي كه ويندوز شما نصب شده است در شاخه ي فونت پيست نماييد تا فاكتورها با شكلي مناسب چاپ شوند

لینک منبع از سایت فروتل

    بازگشت به راهنمای جامع درگاه تبلیغات فروتل در اصفهان