• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

تبلیغات فضای بیرون


 

تبلیغات فضای بیرونی (Out door Advertising)

 

  • تبلیغاتی که در فضاهای خارج از منزل ، ادارات و محل کار انجام می شود و شامل تبلیغات پخشی و چاپی نباشد ، تبلیغات بیرونی است.

نکته : بیل بردهای داخل فرودگاهها هم جزو تبلیغات Out door محسوب می شود ؛ اگر چه در فضاهای بسته می باشد.

۱- تبلیغات فضای بیرونی شامل ایستگاه های حمل و نقل (اتوبوس ، قطار و مترو) و فرودگاهها.

۲- تبلیغات به روی وسایل حمل و نقل . مثل اتوبوس ، وانت ، ماشین های باری ، هواپیما ، بالن و تریلی ها.

3- انواع تابلوهای سردرب مغازه ها.

4- تبلیغات روی لباس.

5- تبلیغات از نقطۀ فروش(Point of sale ) . تبلیغات نقاط فروش ، بخشی از تبلیغات محیطی است.

6- استندها (Stand) جزو تبلیغات بیرونی و محیطی ، محسوب می شوند. دیوارها نیز جزو این دسته هستند.

7-تابلوهای دیجیتالی راهنمایی و رانندگی که به صورت دیجیتال به ما پیام می دهند.