• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

تبلیغات چاپی


 

تبلیغات چاپی (Print Advertising)

 

  • تبلیغات چاپی که در ابتدا حالت اطلاع رسانی معمولی داشت ، یعنی با آن کتاب ، روزنامه و … چاپ می شد. ولی از همان ابتدا آگهی ها را نیز با آن چاپ نمی کردند و مدتها طول کشید تا این اتفاق افتاد. آگهی که وارد روزنامه شد کار روزنامه رونق گرفت و کار به جایی رسید که صاحبان کالا از کار باز می ماندند تا به دنبال کارهای چاپ آگهی در روزنامه بروند.
  • سپس فردی به نام (Wool nipalmer) وول نیپالمر فضای آگهی را از روزنامه ها خرید تا مراجعۀ اشخاص به روزنام را کم کند . و همه برای خرید فضا در روزنامه بهnipalmer مراجعه می کردند.
  • بعدها هستۀ اصلی دفاتر تبلیغاتی با تبلیغات چاپی ایجاد شد.
  • مهم ترین تبلیغات چاپی ایجاد شد.
  • مهم ترین تبلیغات چاپی کتاب روزنامه ، مجله ، کاتالوگ ، بروشور و … حادثۀ چاپ به قدری مهم بود(به لحاظ دگرگون کردن زندگی) که به کهکشان گوتنبرگ معروف شد.