• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

تبلیغات پخشی


 

تبلیغات پخشی (Broad Casting Advertising)
(رادیو تلویزیون. sms)

 

  • اختراع رادیو توسط مارکنی ، جای سرعت کم و کهنگی روزنامه را پر کرد . یعنی قضایای سرعت و تازگی ، جای آنها را گرفت و به طور موقت رادیو ، بازار مطبوعات را کساد کرد و دوباره نظریه پردازان نام این دگرگونی را کهکشان مارکنی گذاشتند.
  • باید بدانیم که اولین چیزی که آگهی رادیویی باید انجام دهد ، ترغیب مردم به شنیدن آگهی است ؛ به طوری که آنان را متعجب کند و حس کنجکاوی آنان را برانگیزد . آنها را از خواب بیدار کند . وقتی بیدار شدند مثل رابطۀ یک انسان با انسان دیگر با آنها صحبت کند. آن ها را درگیر جریان کند. خوبشان کند و آنها را بخنداند . نکتۀ قابل توجه اینست که چون رادیو ، یک رسانه با فرکانس بالا است ، مردم از آگهی های یکنواخت سریعاً خسته می شوند. پس باید آگهی های مختلف ساخته شوند و آنچه مسلم است در مقایسه با تلویزیون ، آگهی های رادیویی تقریباً هزینۀ تولید ندارند . در کشورهای در حال توسعه ، رادیو مرتب بیش تر از هر رسانۀ دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.مزایای آن: 

۱- دسترسی آسان

۲- هزینۀ پایین تولید

۳-پخش و قابلیت انطباق آن با شکل و اندازه های مختلف ( از برنامه ریزی های فنی با طول متوسط تا خدمات عمومی کوتاه با پیام های متنوع )

۴- جهت آموزش و انتشار اطلاعات. مثال : موسیقی سنتی و فرهنگی رویدادهای ملی و ورزشی . وحدت زمانی و هویت ملی.

  • از رادیو برای آموزش در مقاطع مختلف بهره مند می شوند و برای توسعۀ تفریح ، امور تجاری ، برنامه های موضوعی بلند مدت آموزشی ، مذهبی ، خبری و اطلاعاتی استفاده می کنند.
  • یکی از علتهایی که اختراع تلویزیون به تعویق افتاد ، جنگ جهانی دوم بود . زیرا همۀ اقتصاد دان ها … معتقد بودند هر اختراعی صورت بگیرد باید در جهت پیشبرد اهداف در زمینۀ جنگ باشد. ولی بعد از اتمام جنگ ، دوباره به سوی این اختراع متوجه شدند و شناختند و در فاصلۀ بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ این اختراع به وقوع پیوست که بعدها در زمینه های اهداف توسعه ای کشورها مورد استفاده قرار گرفت.